.

Termenii și Condițiile Proiectului ”România Noaptea”

 

Art. 1. Organizatorul, scopul si regulamentul oficial al proiectului

  1.  Organizatorul Proiectului „Romania Noaptea” este site-ul Omu si Libelula (omusilibelula.ro).
  2. Scopul Proiectului este de a oferi publicului iubitor de arta fotografica o noua perspeciva a Romaniei, Romania vazuta noaptea. De asemenea dorim sa oferim sansa tuturor impatimitilor de fotografie (amatori sau profesionisti) sa fie creativi si inspirati.

Art. 2. Durata proiecului si aria de desfasurare

Proiecul se desfasoara pe site-ul omusilibelula.ro, in perioada 5 iulie – 5 septembrie 2013, inclusiv.

Art. 3. Conditii cu privire la dreptul de participare la Proiect

La aceast Proiect poate participa orice persoana care intruneste conditiile de la art. 5 si accepta conditiile prezentului Regulament.

Art. 4. Produsele ce fac obiectul Proiectului

Produsele care fac obiectul Proiectului sunt fotografiile care prezinta locuri din Romania, noaptea.

Art. 5. Mecanismul Proiectului

Persoanele participante la Proiect trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  1. Sa inscrie in baza de date a organizatorului aferenta Proiectului, fotografii care respecta obiectul Proiectului (sunt fotografii care prezinta locuri din Romania, noaptea).
  2. Pentru validarea si inscrierea unei fotografii in Proiect, persoana in cauza se obliga sa ofere in descrierea fotografiei Numele si Prenumele cat si Locul surprins in fotografie.
  3. Sa se inscrie pe site prin urmatoarele metode: Like paginii de facebook sau inscriere la Newsletter, Aceasta este obligatorie in cazul in care fotografia incarcata de o terta persoana este desemnata castigatoare in urma cumulului de voturi si astfel sa poata fi contactata pentru a intra in posesia premiului. Cu toate acestea, nu este o conditie obligatorie insa in cazul in care fotografia incarcata de o terta persoana, care nu este inscrisa pe site (persoana), este desemnata castigatoare, aceasta isi va pierde calitatea de castigator, premiul fiind acordat urmatoarului participant.

In urma inscrierii unei fotografii (sau mai multe) acestea vor fi afisate pe site-ul omusilibelula.ro. Fiecare vizitator poate vizualiza intreaga colecie de fotografii aprobate putand sa voteze fiecare fotografie, o data pe zi, in fiecare zi cu note (stelute) de la 1 la 10. 1 fiind aprecierea cea mai scazuta iar 10 aprecierea maxima. De asemenea exista optiunea de vot negativ. La finalul campaniei, cele mai votate fotografii vor face subiectul unor galerii artistice pe site-ul omusilibelula.ro meritele fiind acordate fotografilor. Continutul va fi public si 100% gratuit. De asemenea dupa incheierea campaniei se vor desemna cele mai reusite fotografii, acestea urmand sa fie premiate.
Prin incarcarea unei fotografii oferiti dreptul site-ului omusilibelula.ro sa foloseasca fotografia in scop promotional, de promovare a imaginii site-ului, folosirea pe produse promotionale oferite utilizatorilor atat gratuit cat si contracost fara a cere site-ului omusilibelula.ro vreo suma de bani pentru oricare dintre aceste situatii.
Fotografiile desemnate castigatoare se vor supune urmatorrului proces de desemnare a castigatorilor. La finalul Proiectului (5 Septembrie 2013) primele fotografii votate de vizitatori vor fi analizate de membrii site-ului omusilibelula.ro , Fiecare va primii o nota (de la 1 la 10) din partea echipei iar apoi se va face o medie aritmetica pentru o nota generala per fotografie din partea echipei. Apoi, nota echipei si nota data de utilizatorii site-ului, vizitatori, etc. , vor intra intr-o medie ponderata cu pondere 50-50%. Notele finale obtinute vor fi cele care vor desemna ordinea finala a fotografiilor.

Art. 6. Procedura pentru validarea, revendicarea si ridicarea premiilor

Desemnarea celor care au intrunit conditiile Proiectului, se va face la maxim 10 zile de la incheierea proiectului.
Lista va fi facuta publica si pe siteul www.omusilibelula.ro in pagina proiectului. Aceasta va cuprinde pe cei care au intrunit conditiile Proiectului (corespund art.5, si sunt aprobati de catre organizator) si s-au inscris pe site, pentru premiu.
Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru cazurile in care participantii nu se inscriu pe pagina de facebook sau la newsletterul site-ul. Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la aceast Proiectului presupune acordul castigatorului cu privire la faptul ca persoana sa poata fi facute publice fara nici un fel de plata aferenta.
Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii, de orice natura, legate de premiul respectiv si participarea la Proiect.
Castigatorul va fi anuntat de catre Organizator pe facebook si/sau prin email, in functie de metoda aleasa la inscriere.
Organizatorul nu este responsabil in cazul in care castigatorul nu poate fi contactat de catre Organizator pana la data de final a Proiectului, din motive independente acestuia.
Nu se va acorda contravaloarea in bani sau in alte obiecte pentru premii acordate si nici nu se pot inlocui premiile cu alte beneficii.
Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorului. Ca atare, acestia nu au nici un fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului.
Abonamentul de asistenta se incheie pentru minim o perioada de 1 an.

Art.7. Litigii

Toate contestatii participantilor vor fi trimise la adresa de e-mail admin@omusilibelula.ro pana cel mai tarziu la data de 14 zile pana la incheierea campaniei. Solutionarea contestatiei se va face de catre o comisia ce a validat si beneficiarii si este definitiva. Contestatiile trimise dupa aceasta data vor fi considerate tardive si nu vor fi luate in considerare.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Art.8. Incetarea Proiectului

Prezentul Proiect va putea inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea Proiectului, Organizatorul putand, in acest ultim caz sa decida prelungirea duratei de desfasurare a Proiectului.

Art.9.Responsabilitate

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru formularele completate necorespunzator din punct de vedere al continutului.

Art.10. Date cu caracter personal

Prin participarea la aceast Proiect, completarea datelor personale in formularul de pe site, participantii sunt de acord cu privire la toate prevederile prezentului Regulament si isi dau acordul ca datele lor cu caracter personal sa fie stocate si prelucrate de Organizator si de a primi pe viitor informatii despre noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing direct.
In conditiile Legii 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal si doar la cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului, acesta se obliga:
sa confirme solicitantului, in mod gratuit pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele sale personale;
sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze sau sa stearga datele a caror prelucrare nu este conform Legii 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in mod gratuit;
sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
Participantii sunt de acord sa primeasca obiecte promotionale, produse gratuite, precum si informatii prin posta, telefon, e-mail sau alte mijloace de comunicare de la Organizator si partenerii sai.

Art.11. Clauze finale

In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage fotografia incarcata sau la final premiul acordat.

Toate premiile neacordate, indiferent de motiv, vor ramane in proprietatea Organizatorului, care-si rezerva dreptul de a le folosi in campaniile urmatoare.
Regulamentul oficial al promotiei va fi disponibil gratuit oricarui participant pe site-ul omusilibelula.ro
Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament, fara o notificare prealabila a participantilor. Participantii se obliga sa verifice regulamentul periodic pentru a sesiza posibile modificari. Cu toate acestea, in cazul modificarii prezentului regulament, aceasta va fi publicata pe Facebook si prin e-mail listei de oameni inscrisi pentru newsletter.
Prin participarea la aceast Proiect, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile din Romania.